Hjem » Aktuelt » Ukategorisert » Zirius Portal

Zirius Portal

Nettbaserte kommunikasjonsløsninger mellom bedrifter og regnskapskontor, eller på tvers i bedriften

Hva er Zirius Portal

Zirius Portal er nettbaserte kommunikasjonsløsninger mot Zirius ERP. Den tilrettelegger for at brukere, via egen pålogging på nett, kan kommunisere med hovedsystemet inne, uavhengig av tid og sted. Det spiller dermed ingen rolle om man er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruker PC, tablet eller mobil.

For hvem

Zirius Portal består av flere muligheter tilpasset både for kommunikasjonen mellom regnskapskontor og bedrifter, og internt i bedrifter.

KlientPortal tilrettelegger for at klienter av regnskapskontoret inviteres til aktiv deltakelse i daglige rutiner. Løsningen lar bedriften delta med fakturering og registrering av inngående bilag, godkjenning av betalinger, samt tilgang til oppdatert regnskapsstatus.

For bedrifter åpner Zirius Portal for at ansatte i bedriften f.eks kan registrere timer som grunnlag til lønn og fakturering, systematisering av attestasjonsrutiner med historikk og mulighet for kommentarer, samt rapportering.

Muligheter
  • Opprette kunder og varer
  • Sende tilbud, ordre og faktura m/KID
  • Attestasjonsrutiner
  • Godkjenne betalinger til Bank
  • Registrere inngående bilag
  • Oppdatert betalingsstatus fra regnskap
  • Historikk og rapportering
  • Timeregistrering mot Prosjekt