Hva er Zirius Portal

Zirius Portal er en nettbasert plattform som våre kunder benytter som kommunikasjonsløsning mot vårt regnskapsystem Zirius ERP. Via egen pålogging kommuniserer kunden med regnskapssystemet hos regnskapsbyrået, uavhengig av tid og sted. Det spiller ingen rolle om man er inne på kontoret eller ute på oppdrag, om du bruker PC eller Mac, nettbrett eller mobil - systemet er tilgjengelig over alt.

Delta aktivt i daglige rutiner.

Portalen tilrettelegger for at kunder av regnskapsbyrået inviteres til aktiv deltakelse i daglige rutiner. Utsending av faktura har aldri vært enklere. Faktura sendes kunder enten via EHF eller epost. Det er også muligheter for å bruke et printsenter som pakker og sender ut faktura på den tradisjonelle måten.
Mottak av inngående EHF-faktura, PDF-faktura eller andre typer bilag er langt enklere enn tidligere. Alt leveres i samme portal ferdig utfylt. Automatisk oppretting av nye leverandører, føringsmaler for å forenkle konteringen ved bilagsmottak, OCR-tolking av PDF-faktura - alt for å effektivisere og automatisere dine daglige gjøremål rundt regnskap.
Zirius Portal åpner for at ansatte i bedriften kan registrere timer som grunnlag til lønn eller utfakturering. Ansvarlige kan attestere både timer og fakturaer i portalen.

Alt blir oppdatert i din regnskapsbyråets system - raskt og effektivt.
ONLINEBANK

OnlineBank eliminerer behovet for manuell innlogging i nettbanken, uansett bank i Norge. Inn-og utbetalinger håndteres direkte i ZiriusPortal. Utførte betalinger oppdateres i Zirius ERP hos din regnskapsfører sammen med innbetalinger fra kunder. OnlineBank effektiviserer hele betalingsprosessen, samtidig som det reduserer tidsforbruket på manuell fakturahåndtering ved at bokføringen automatiseres.

OnlineBank har integrasjon mot alle norske banker via direkteremitteringsrutinen til Nets. Nordea er første bank det er satt opp direkte integrasjon mot på det nye ISO 20022 formatet, og det jobbes med direkte kommunikasjon mot flere banker.