Mann og Dame ser på skjerm
Hjem » Aktuelt » Ukategorisert » Utvidet plikt til å rapportere om likestilling

Utvidet plikt til å rapportere om likestilling

Fra 2020 er det nye krav til hvordan arbeidsgivere skal jobbe med likestilling og diskriminering. Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivåer i virksomheten og mengden ufrivillig deltid offentliggjøres

Ved nyttår 2020 ble likestillings- og diskrimineringsloven endret på flere punkter. Dette påvirker hvordan virksomhetene skal jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering, og hvordan de skal redegjøre for dette arbeidet.

Plikten er todelt – en plikt for arbeidsgivere, både offentlige og private, og en for offentlige myndigheter som tjenesteytere. Her tar vi for oss arbeidsgivers plikter.

Plikten for arbeidsgivere

En av endringene er at flere enn tidligere blir omfattet av regelverket, sier Inger Eline Romundgard hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Tidligere var det virksomheter med mer enn 50 ansatte som var omfattet, nå vil også virksomheter ned til 20 ansatte bli omfattet dersom en av partene i virksomheten krever det.

– Arbeidsgivere hatt til nå hatt plikt til å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og livssyn, etnisitet, omsorgsoppgaver, graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon, sier Romundgard.

Nå er det også lagt til at virksomhetene skal vurdere risikoen for sammensatt diskriminering. Dette innebærer at arbeidsgiver skal se de ulike diskrimineringsgrunnlagene i sammenheng. Hvilke utfordringer har for eksempel kvinner med en annen etnisk bakgrunn, religion og seksuell orientering som andre ikke har?

Virksomhetene skal også jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Dette likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med tillitsvalgte eller representanter for de ansatte, der man ikke har tillitsvalgte og det skal skje i hele bredden av personalpolitikken blant annet i rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår og kombinasjon av arbeid og familieliv.

Hele artikkelen leser du hos Infotjensert AS