Hjem » Aktuelt » Ukategorisert » SØKNAD OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON MÅ SENDES INN INNEN 1. SEPTEMBER

SØKNAD OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON MÅ SENDES INN INNEN 1. SEPTEMBER

Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.

Fra og med søknadsåret 2019 er det foretatt endringer i ordningen for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet. Endringene skal blant annet bidra til at små organisasjoner samlet sett vil få litt mer midler gjennom ordningen.

OM ORDNINGEN
Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Det er et krav at mottakerne er registrert i Frivillighetsregisteret, og at de kan vise til frivillig drift.

Les hele artikkelen hos Regnskap Norge AS

Det kan velges mellom to ulike måter å søke på, elektronisk skjema eller papirskjema (PDF).
Se Lotteri- og stiftelsestilsynets informasjon om generell ordning for mva-kompensasjon