Hjem » Aktuelt » Lønn - Personal » SATSER FOR TREKKFRI KOSTGODTGJØRELSE I 2020

SATSER FOR TREKKFRI KOSTGODTGJØRELSE I 2020

Fra og med 2020 gjelder satsene både innland og utland.

Det er gjort mindre justeringer i forhold til satsene for 2019 når det gjelder reiser med overnatting.

Derimot er satsene for trekkfri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting uforandret fra 2019.

REISER UTEN OVERNATTING

For reiser uten overnatting gjelder følgende satser for 2020:

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring uten overnatting
– innland og utland
Satser 
6 til 12 timer kr  200
Over 12 timer kr  400

Dersom ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone).

I tillegg må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen skal kunne utbetales trekkfritt.

REISER MED OVERNATTING

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakk/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet). Arbeidsgiver har da allerede dekket frokosten og arbeidstaker kan ikke få dekket dette måltidet to ganger.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Har du noen spørsmål om satser ta kontakt med vår fagperson Morten Kjærvik hos oss.

Hele artikkelen fra Regnskap Norge AS leser du her. https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse-i-2020/ 

Her er hva Skattedirektoratet sier om satsene for 2020: