Hjem » Aktuelt » Ukategorisert » På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen?

På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen?

Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2019, er det nå på tide. Infotjenester AS forteller deg hva som skal gjøres.

HMS-gjennomgang er lovpålagt

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter stiller krav til at det skal foretas en overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. De fleste virksomheter løser dette ved å ha en årlig gjennomgang/revisjon av HMS-arbeidet sitt, der man vurderer resultatene, hva som fungerer, hva man må endre og om lovverket eller andre forutsetninger har eller vil endre seg.

Hensikten med HMS-gjennomgangen er å få en god oversikt over status på HMS- og arbeidsmiljøområdet, og bruke resultatene av gjennomgangen i arbeidet med kontinuerlig forbedring i virksomheten. En slik årlig gjennomgang er en svært verdifull mulighet for øverste leder til å følge opp hvordan det ansvaret han/hun har for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø iht. lover og forskrifter ivaretas i virksomheten, og planlegge nødvendige endringer.

Les hele artikkelen hos Infotjenester AS