KUNDEKONTROLL

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Kjeøy Regnskap AS eller Arnesen Regnskap AS.

For å tilfredsstille krav iht. autorisasjon er vi som regnskapførerforetak pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, eller ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, jfr. hvitvaskingsreglene.

Kontrollen er elektronisk og bruker bankID til identifikasjon.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten er en politisk eksponert person «PEP».

Signerer av dokumenter er digitalt og utføres via skjema på denne siden

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg.

Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon ved personlig oppmøte hos oss i Brøsetvegen 168, Trondheim.
Gyldig legitimasjon er: pass, førerkort og bankkort med bilde.

 

HUSK Å LASTE NED ELLER LEGGE MED FIRMAATTEST (gjelder ikke enkeltmannsforetak)