Bilde-Heidi
Heidi Sundset Autorisert Regnskapsfører

Heidi Sundset

Autorisert Regnskapsfører

Heidi er en autorisert regnskapsfører med erfaringer både fra kommune og privat sektor. Hun er alltid blid, trivelig og liker å holde god kontakt med kundene.
Hun bryr seg om hvordan hverdagen til kunden er og gjør det med å holde orden i regnskapene. Heidi hjelper også kundene med å få på plass nødvendige rutiner og system, slik at kunden har en forutsigbar dag.
Heidi innehar en lang og bred erfaring som er veldig nyttig for kundene.

Stikkord Erfaring
Regnskap og rapportering
Lønn / Personal
Årsoppgjør
Ligning
Administrasjonsarbeid

Fische ASA regnskapsfører
Økonomi ansvarlig for kommunens legater og myndlingers innskudd
Trondheim Kommune, Overformynderiet
Trondheim ligningskontor, praksisplass