Utvidet plikt til å rapportere om likestilling

Fra 2020 er det nye krav til hvordan arbeidsgivere skal jobbe med likestilling og diskriminering. Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivåer i virksomheten og mengden ufrivillig … Les mer

På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen?

Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2019, er det nå på tide. Infotjenester AS forteller deg hva som skal gjøres. HMS-gjennomgang er lovpålagt Forskrift … Les mer

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du skal skatte … Les mer

Ingen kilometergodtgjørelse for el-sparkesykkel

Ansatte som bruker båt, snøscooter eller motorsykkel på jobbreiser har krav på kilometergodtgjørelse etter statens særavtaler. El-sparkesykkel er imidlertid ikke innenfor. De elektriske sparkesyklene har tatt Norge med storm, og … Les mer

Når syke ansatte kommer på jobb

Det er mye snakk om ansatte som er hjemme med sykdom uten at de reelt sett er syke. Men hva med syke medarbeidere som burde vært hjemme, men likevel kommer … Les mer

SØKNAD OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON MÅ SENDES INN INNEN 1. SEPTEMBER

Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Fra og med søknadsåret 2019 er det foretatt endringer i … Les mer

SNART KOMMER EBEVIS – ET TILTAK MOT USERIØSE LEVERANDØRER

Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted. eBevis skal bli et register der offentlige oppdragsgivere … Les mer

VIKTIG Å TRENE PÅ FREMTIDEN – forretningsutvikling

Ett år etter den offisielle lanseringen av Regnskap Norges program for forretningsutvikling, var tiden kommet for å høre om resultatene. – Det har gitt oss en mer solid organisasjon, sier … Les mer

NY FORSKRIFT OM INNSYN I E-POST

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten … Les mer

Regnskapsførerne får tommel opp

Fortsatt høy tilfredshet med revisjons- og regnskapsbyråene Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. En kundetilfredshet på drøyt 77 er et meget godt resultat og «all-time high». En tilsvarende … Les mer

1 2