SLIK BLIR DEN NYE ARVELOVEN

Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019. BARNS PLIKTDELSARV To tredjedeler av arvelaters formue er pliktdelsarv for livsarvingene. Pliktdelsarven er i dag imidlertid aldri større enn en million … Les mer

SKATTEMELDING (SELVANGIVELSE) 4. APRIL 2019

I april får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding (selvangivelse).  Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at … Les mer

KASSASYSTEMLOVEN – OPPGRADER KASSA I LØPET AV 2018

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system … Les mer

VARSLER I ALTINN – REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER FÅR ENDELIG KOPI

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt. De som har rolle som regnskapsfører eller revisor for en virksomhet skal fremover motta varsler … Les mer

SATSER FOR TREKKFRI KOSTGODTGJØRELSE FOR 2018

Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på … Les mer