Ingebjørg Dybwad Autorisert Regnskapsfører

Ingebjørg Dybwad

Autorisert Regnskapsfører

Ingebjørg også kalt Ina er autorisert regnskapsfører med 20 års erfaring, både i små selskap til større konsern, over flere landegrenser. Dette gjør at Ina har har forståelse for forskjellige problemstillinger som kan dukke opp i ulike settinger. Hun kan forenkle hverdagen din, ved å holde regnskapet ajour, slik at beslutningene som tas blir gjort på rett grunnlag, og ønsker å være en støttespiller som kan komme med råd.

Stikkord Erfaring
Regnskap
Lønn / Personal / HR
Rapportering
Årsoppgjør
Regnskapsfører/Fagansvarlig
Internasjonalt konsern - tekstilbransje, med tysk kontostruktur, engelsk
Kommunalt regnskap
Internasjonalt konsern – filmbransje, engelsk rapportering
Regnskapskontor – da med størst erfaring fra entreprenørbransjen