Valget falt på Kjeøy Regnskap AS

Grunnen er at de arbeider på samme system som oss, samt at de har verdier som vi mener sammenfaller godt med våre. Vi føler oss trygge på at dette er verdier våre kunder kommer til å sette stor pris på i tiden fremover.

Bjørn Arnesen og de ansatte i Arnesen Regnskap AS vil fortsatt være deres regnskapsfører og deres kontaktpunkt fremover. Bjørn Arnesen ser frem til å kunne bruke mere tid på kundene fremfor å administrere.

Samarbeidet med Kjeøy Regnskap AS kommer til å styrke Arnesen Regnskap AS og det kommer til å bli fokus på kvalitet og service til dere kunder som tidligere. I tillegg vil vi etter hvert kunne tilby en rekke nye arbeidsmåter og nye tjenester.

Kjeøy Regnskap AS har masse kompetanse som vi i Arnesen Regnskap AS ikke har hatt og dette vil komme våre kunder til nytte.
Bjørn Arnesen

bjorn@arnesenregnskap.no

M: 906 52 967

Grethe Kristoffersen

grethe@arnesenregnskap.no

481 25 039